Warunki użytkowania

Ta strona jest obsługiwana przez zapakapl.com. Hong Kong Huawuque Trading Co Ltd. Throughout the site, FLAT/RM A 12/F ZJ 300 300 LOCKHART ROAD WAN CHAI HK. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do zapakapl.com. Zapakapl.com oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie jako użytkownika, pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki, wytyczne i uwagi wymienione tutaj.

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową i / lub coś od nas kupujesz, bierzesz udział w naszej „Usłudze” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki użytkowania”, „Warunki”), w tym tych dodatkowych warunków i wskazówek dotyczących jest tutaj przywoływany i / lub jest dostępny za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze warunki użytkowania dotyczą wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, dealerami i / lub autorami treści.


Przeczytaj uważnie niniejsze warunki użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, akceptujesz niniejsze warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami niniejszej umowy, możesz nie uzyskiwać dostępu do strony internetowej ani korzystać z usług. Jeżeli niniejsze warunki użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych warunków użytkowania.


Przeczytaj uważnie niniejsze warunki użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, akceptujesz niniejsze warunki użytkowania. Jeśli nie spełniasz wszystkich warunków niniejszej umowy, możesz nie uzyskać dostępu do strony internetowej lub korzystać z usług. Jeżeli niniejsze warunki użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych warunków użytkowania.

 

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO


Nie możesz korzystać z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, a także nie możesz naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich) podczas korzystania z usługi.
Nie wolno przesyłać robaków, wirusów ani kodów o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie jednego z warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

 

SEKCJA 2 - OGÓLNE WARUNKI


Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi w dowolnym momencie z dowolnego powodu.
Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmują: (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.
Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać jakiejkolwiek części usługi, korzystać z usługi lub dostępu do usługi lub jakiegokolwiek kontaktu w witrynie, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody, odsprzedać lub użyć. Nagłówki użyte w niniejszej umowie służą wyłącznie wygodzie i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze warunki.

 

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI


Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność informacji zawartych na tej stronie. Materiały na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez korzystania z podstawowych, dokładniejszych, pełniejszych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Zaufanie do materiałów na tej stronie internetowej odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej.

 

SEKCJA 4 - ZMIANY USŁUG I CENY


Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Element wyświetlany bez ceny detalicznej (0,00 USD) nigdy nie może zostać sprzedany i odebrany.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia usługi (lub jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za zmiany, zmiany cen, zawieszenia lub zaprzestanie świadczenia usługi.

 

SEKCJA 5 - PRODUKTY I / LUB USŁUGI


Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne tylko online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą być zwracane lub wymieniane wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby odtworzyć kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie tak dokładnie, jak to możliwe. Nie możemy zagwarantować, że odwzorowanie kolorów na monitorze komputera jest prawidłowe.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług osobom, regionom lub jurysdykcjom. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie według naszego wyłącznego uznania bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji produktów w dowolnym momencie. Każda oferta produktu lub usługi w tej witrynie jest nieważna, chyba że jest zabroniona.

 

CZĘŚĆ 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O FAKTURZE I RACHUNKU

 

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówień składanych u nas. Możemy ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie według naszego uznania. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia z tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i / lub zamówienia z tym samym adresem rozliczeniowym i / lub dostawy. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu są składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail, numery kart kredytowych i daty ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

 

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE


Możemy dać ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani wkładu.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „tak jak są” i „tak jak są dostępne” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez zgody. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za korzystanie z opcjonalnych narzędzi innych firm.
Korzystasz z opcjonalnych narzędzi oferowanych w witrynie na własne ryzyko i według własnego uznania. Powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym publikację nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi również podlegają niniejszym warunkom użytkowania.

 

SEKCJA 8 - LINKI OSÓB TRZECICH


Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego serwisu mogą obejmować materiały stron trzecich.
Linki stron trzecich na tej stronie mogą odnosić się do stron osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za przeglądanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji związanych z witrynami stron trzecich. Przeczytaj uważnie zasady i praktyki stron trzecich i upewnij się, że je rozumiesz przed dokonaniem transakcji. Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

 

SEKCJA 9 - UWAGI UŻYTKOWNIKA, INFORMACJE ZWROTNE I INNE SKŁADANIA


Jeśli wysyłasz niektóre zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) na naszą prośbę lub bez prośby, wyślij kreatywne pomysły, sugestie, sugestie, plany lub inne materiały, online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (w streszczeniu „komentarze” „) zgadzasz się na to, że możemy edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać komentarze, które nam przekazujesz, w dowolnym momencie, bez ograniczeń na jakimkolwiek nośniku. Jesteśmy i nie jesteśmy zobowiązani (1) do poufnego traktowania komentarzy; (2) wypłaty odszkodowania za wszelkie komentarze; lub (3), aby odpowiedzieć na komentarze.
Mamy prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania, edytowania lub usuwania treści, które uważamy za nielegalne, obraźliwe, grożące, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób obraźliwe, lub przeciwko własności intelektualnej strony lub według naszego uznania. Naruszać warunki użytkowania.
Zgadzasz się, że twoje komentarze nie będą naruszały żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do prywatności, praw osobistych lub innych praw osobistych lub majątkowych. Zgadzasz się również, że twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie serwisu lub powiązanych stron internetowych. Nie wolno używać niepoprawnego adresu e-mail, udawać, że jest się sobą ani wprowadzać w błąd nas ani stron trzecich co do pochodzenia komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze opublikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - INFORMACJE OSOBISTE


Przekazywanie danych osobowych o firmie podlega naszym przepisom o ochronie danych.Sekcja 11 - błędy, nieścisłości i przeoczenia


Czasami informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej lub w serwisie, które zawierają błędy pisarskie, niedokładności lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasów transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli informacje w serwisie lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez powiadomienia (nawet po złożeniu zamówienia) .
Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w serwisie lub na powiązanych stronach internetowych, w tym między innymi informacji o cenie, chyba że jest to wymagane przez prawo. Nie należy używać żadnej określonej aktualizacji lub daty aktualizacji usługi lub powiązanej strony internetowej, aby wskazać, że wszystkie informacje w serwisie lub powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

 

SEKCJA 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIE


Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania, zabronione jest korzystanie z Witryny lub jej treści: (a) w celach niezgodnych z prawem; (b) prosić innych o wykonywanie nielegalnych czynów lub uczestniczenie w nich; (c) naruszać międzynarodowych, stanowych, regionalnych lub stanowych przepisów, zasad, przepisów lub lokalnych przepisów; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękanie, wykorzystywanie, obrażanie, krzywdzenie, zniesławianie, oczernianie, umniejszanie, zastraszanie lub dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; f) dostarczać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) do przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego szkodliwego kodu, który jest lub będzie wykorzystywany w jakikolwiek sposób, który wpływa na funkcjonalność lub działanie Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innej strony internetowej lub Internetu; (h) w celu gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń funkcji Serwisu lub powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z usługi lub powiązanej witryny za naruszenie jednego z zabronionych zastosowań.


SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


Nie ponosimy żadnej gwarancji, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane za pomocą usługi są prawidłowe lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że możemy zaprzestać świadczenia usługi na czas nieokreślony lub że możemy ją zakończyć w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz lub nie korzystasz z usługi na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi świadczone przez tę usługę są (o ile nie wyraźnie to przez nas wyraźnie zaznaczono) dorozumiane w celu użytkowania bez gwarancji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub wyraźnych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub Warunki dotyczące zbywalności, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i braku naruszenia.
W żadnym wypadku zapakapl.com, nasi dyrektorzy, członkowie kierownictwa, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym , ale nie ograniczając się do utraconego zysku, utraconych zarobków, utraconych oszczędności, utraty danych, kosztów wymiany lub podobnych szkód, umownych, deliktowych (w tym zaniedbań), odpowiedzialności bez winy lub z jakiegokolwiek innego powodu korzystania z usługi lub produktu przekraczającego usługa została uzyskana lub wszelkie inne roszczenia związane z korzystaniem z Usługi lub produktu, w tym między innymi błędy lub pominięcia w treści, lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z korzystania z Usługi lub treści ( lub produkty), które są publikowane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem usługi, nawet jeśli wskazano taką możliwość. Ponieważ wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub szkody następcze w takich stanach lub jurysdykcjach nie jest dozwolone w niektórych stanach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do prawnie dopuszczalnego maksimum.

 

SEKCJA 14 - Odszkodowanie


Zgadzasz się zwolnić zapakapl.com i naszą spółkę dominującą, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, kontrahentów, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników od wszelkich roszczeń, w tym uzasadnionych bronić i zabezpieczyć opłaty adwokackie pobierane przez osoby trzecie za naruszenie niniejszych warunków użytkowania lub zawartych w nich dokumentów lub za naruszenie praw lub praw osób trzecich.SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ


Jeśli okaże się, że świadczenie niniejszych warunków użytkowania jest niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie to jest nadal wykonalne w zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część jest uważana za odrębną od niniejszych warunków użytkowania. W przypadku usługi niniejsze postanowienie nie wpływa na ważność i wykonalność inne postanowienia.SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY


Zobowiązania i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania pozostają dla wszystkich celów po rozwiązaniu niniejszej umowy.
Niniejsze warunki użytkowania obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz anulować niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub jeśli nie korzystasz już z naszej strony internetowej.
Jeśli, na podstawie naszej jedynej oceny, nie zastosujesz się do któregokolwiek z postanowień lub postanowień niniejszych warunków użytkowania lub podejrzewasz, że tego nie zrobiłeś, możemy rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia i nadal będziesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne aż do daty rozwiązania; i / lub odpowiednio, możesz odmówić dostępu do naszych usług (lub ich części).

 

SEKCJA 17 - CAŁA UMOWA


Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas prawa lub postanowienia niniejszych warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się tego prawa ani tego postanowienia.
Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub reguły operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie internetowej lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami oraz regulują korzystanie z Usługi i zastępują wszystkie poprzednie lub jednoczesne umowy, Wiadomości i sugestie, ustne lub pisemne, między tobą a nami (w tym między innymi poprzednie wersje warunków użytkowania).
Niepewności w interpretacji niniejszych warunków użytkowania nie są skierowane przeciwko autorowi.SEKCJA 18 - ZMIANY W WARUNKACH UŻYTKOWANIA


W każdej chwili możesz wyświetlić najnowszą wersję warunków użytkowania na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Jeśli nadal korzystasz z naszej witryny lub usługi lub uzyskujesz do niej dostęp po opublikowaniu zmian w niniejszych warunkach użytkowania, wyrażasz zgodę na te zmiany.SEKCJA 19 - INFORMACJE KONTAKTOWE


Pytania dotyczące warunków użytkowania prosimy wysyłać na adres info@zapaka.com.

GOVERNING LAW

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of HongKong.

You have successfully subscribed!
This email has been registered